Tombola

TOMBOLA

Ceny budeme zveřějňovat postupně, jakmile se nám je podaří zajistit :) 

Do tomboly jsou automaticky slosováni všichni závodníci, kteří odstartovali na trať Beskydského Winter Dog Race dne 4.12.2021 a osobně budou přítomni v době předávání cen 4.12.2021 - 16:00 nebo se v danou chvíli budou pohybovat ještě na trati (pokud není na místě s pořadatelem dohodnuto jinak). Do tomboly se závodníci přihlásí tak, že do 16:00 přijdou pořadateli do prostoru cíle nahlásit (pokud tak neučinili při doběhnutí závodu), že budou zůstávat na vyhlášení tomboly a na zakládě jejich požadavku, vhodíme jejich jméno do slosování.