Ochrana osobních údajů

Potvrzuji, že mi ze strany správce osobních údajů byly poskytnuty následující informace týkající se ochrany mých osobních údajů.

 

a) Správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Triventum SGT s.r.o., sídlem Konská 332, 739 61 Třinec, IČ: 07896204, tel.: +420 725 269 109, e-mail: info@winterdograce.cz.

b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

c) Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování dle odst. 2-3 (https://www.winterdograce.cz/vop/).

d) Oprávněné zájmy správce dle odst. 2 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů.

e) Mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé,
případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní obchodu, reklamní společnosti v případě souborů cookies.

f) Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávání těchto mých osobních údajů na serverová úložiště v USA. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a USA k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA.

g) Doba zpracování osobních údajů dle odst. 12 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů.

h) Mám zejména právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, dále mám právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku.

i) Mám právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

j) Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, tudíž mám povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající (správce) nemohl kupní smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající.

k) Nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.