Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Triventum SGT s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje. V této souvislosti beru na vědomí, že:

a) Ochranu osobních údajů upravuje mimo jiné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) Správcem osobních údajů je společnost Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204, sídlem Konská 332, 739 61 Třinec, e-mail: info@winterdograce.cz, tel: +420 725 269 109.

c) Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • zajištění, organizace a vyhodnocení závodu Beskydský Winter Dog Race (včetně zpracování a zveřejnění – zejména na internetu – startovní a výsledkové listiny, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, občanství a může obsahovat telefonní číslo a email);
  • informování o nezbytných záležitostech týkajících se jejich účasti v závodu či reklamních sdělení společnosti Triventum SGT s.r.o. a jeho partnerů (třetích stran);
  • informování o sportovních a jiných obdobných akcích pořádaných společností Triventum SGT s.r.o., spolkem Beskydský Dogmaraton Team, z.s. nebo jeho partnerů (třetích stran);
  • propagace závodu Beskydský Winter Dog Race, Beskydský Dogmaraton, společnosti Triventum SGT s.r.o. a jeho partnerů (třetích stran) a to včetně zveřejnění obrazových a zvukově-obrazových záznamů na internetu či v jiném médiu (zejména v tištěných novinách).

d) Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

e) Příjemcem osobních údajů je společnost Triventum SGT s.r.o., Pavel Žák, IČO: 71858091, jakožto provozovatel časomíry a registračního formuláře, případní zpracovatelé, jiné osoby, kterým má správce povinnost údaje poskytnout (např. zdravotní pojišťovna či všechny složky IZS – Integrovaný záchranný systém).

f) Mám zejména právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, dále mám právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů, právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

g) Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat (např. zasláním e-mailu správci), čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu před závodem nebo v jeho průběhu povede k mému vyřazení ze závodu.

h) Mám právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

i) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale současně nezbytné k účasti v závodu Beskydský Winter Dog Race.